Nyhedsbrev December 2019

Formandens hjørne:

Kære medlem og sponsor i Agape Indien Danmark.

Luk. 2, 10-14. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Fred til mennesker med Guds velbehag!

 

Det er snart jul, og vi fejrer at Kristus kom til verden for at frelse enhver der tror på ham. Intet kan blive større, og intet kan blive mere vigtigt at få fortalt andre mennesker. Derfor er det så vigtigt at også det indiske folk får lov til at møde budskabet om ham som er verdens frelser. 

Stor tak til jer alle for jeres deltagelse i arbejdet med udbredelsen af evangeliet i Indien. Det har været et godt år, og inden årets udgang har vi sendt i nærheden af 750000 til Indien til arbejdet i GTSSS.

Vi har mødt en del af jer i forbindelse med sommerens arrangementer, og ikke mindst i forbindelse med Jacobs besøg i en række menigheder i september måned. Det har været en stor glæde for os at dele denne vigtige opgave med jer. Tak til jer som har været med til at beværte os når vi har besøgt jer. Det har bare været rigtig godt.

Med dette vil vi fra Agape Indien Danmark ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og velsignet nytår, og et på gensyn i 2020.

 

Brev fra Jacob

Kære venner.

Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham.  Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken; det sender sine rødder mod vandløbet, det frygter ikke, når sommerheden kommer, dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke op med at bære frugt. Jer. 17, 7-8

Link til personlig hilsen fra Jacob. http://gtsss.co.in/link/?p=281

Vi beder for jer og stoler på, at I og jeres familier har det godt. I øjeblikket er jeg fastende og bedende i nogle dage. Jeg beder om Guds hjælp til den kommende jul - om hjælp til børnene, spedalskhedskolonierne, missionærerne og deres familier, enker, ældre, handicappede og så videre.

Vi havde en meget vanskelig tid i den anden uge i november. Min datter, Victoria, havde Dengue-feber. Det udviklede sig til en alvorlig situation med indre blødninger, hvilket var et meget alvorligt tegn. Når folk får Dengue-feber, kommer de sig nogle gange, men nogle gange dør de hvide blodceller meget hurtigt, og da kan personen være i stor fare for at dø. I nogle tilfælde kan blodtransfusion hjælpe. I denne vanskelige situation råbte vi til Gud, og han hjalp både med trøst og med nødvendig medicinsk hjælp. Fra den kritiske situation begyndte hun, efter Guds nåde, at komme sig efter 7 dage. Tak til Gud - nu klarer hun sig godt. I de sidste to måneder er der mange mennesker i vores del af landet, der har lidt af den samme feber, og nogle er ved at dø, og andre er i bedring. To af vores præster døde af den samme sygdom.

I vores ”Grace børnehjem” blev nogle børn syge af feberen. Det var en meget vanskelig tid for os. Vores læger og sygeplejersker og hele teamet har taget sig godt af hvert sygt barn. Mest af alt, ved Guds nåde, er alle de børn, der er under vores pleje, sikre, og det priser vi Gud for. Oven i denne megen sygdom havde vi en svær tid økonomisk. Vi havde svært ved at betale personalet løn og svært ved at betale regninger for børnenes mad og andre behov. Mange dage fastede jeg og bad for situationen. Samtidig havde vi fastebønner i vores kirker. Pris Gud – i alle forhold er han trofast, og arbejdet fortsætter.

Om behov til julen:

Vi er bare få uger væk fra julen. Vi beder oprigtigt for de kommende julebehov. For hvert af de 6589 forældreløse børn har vi brug for omkring 25 euro for at levere den samlede pakke, som indeholder et specielt måltid til jul og nytår, nyt tøj, slik og gavepakke. Til omkring 1000 enker (en sari til hver og en gave) ca. 10 euro pr. enke. 46 spedalskhedskolonier har brug for hver ca. 500 euro. Til 1102 missionærfamilier beder vi om 40 til 50 euro, som tak til dem for deres trofaste arbejde for Herren. Desuden er der brug for noget til de ældre, de handicappede børn og til det øvrige personale.

Tak, om I vil være med til at bede om gaver, der dækker også disse behov. Tak, om I har mulighed for at støtte udover jeres almindelige gave, så alle børn får det samme til jul.

Sponsorer, brødre og søstre. Tusind tak for jeres trofaste bønner og partnerskab i Guds arbejde i Indien.

Kontakt vores danske team her i Danmark for yderligere oplysninger.

Mange tak og må Gud velsigne jer.
Guds tjenere
Biskop Jacob & Elizabeth
GTSSS Indien 

Nyhedsbrev Februar 2020

 

Vi har med kort mellemrum modtaget disse to nyhedsbreve fra Biskop Jacob, omkring arbejde i Indien. Det er på den ene side en orientering om hvor arbejdet er lige nu, men også en bøn om dels at være med i forbøn for nogle brødre og søstre der lider, og dels en bøn om mulig hjælp i et specifikt arbejde nemlig den tekniske skole. Kender du nogen der kunne være interesseret i at hjælpe en række unge mennesker med at få en uddannelse og en ny start på livet, så send gerne denne mail videre.

 

Rejse til Indien

Når du læser dette så, enten er vi på vej til Indien, eller lige ved at tage af sted. Vi rejser 10 personer fra København torsdag den 20. februar over middag og er hjemme igen den 2. marts. Så tak om du vil huske os i forbøn så meget som muligt. Når vi kommer hjem, kommer vi med de sidste nyheder fra arbejdet i GTSSS. Har du brug for at vi kommer ud og fortæller om det er du velkommen til at kontakte Gert Svendsen, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 20581777. Vi kommer gerne både hverdag og søndag.

Læs mere …

Nyhedsbrev januar 2020

 

Årsopgørelser

Der er nu sendt årsopgørelse ud til alle, der har givet en gave til Agape Indien Danmark (AID) i 2019. De er dels sendt på mail, og dels med alm. post. Dem med mail skulle gerne have modtaget en, og dem med alm. post vil modtage en enten sidst i denne uge eller først i næste uge. Skulle du mod al forventning ikke have modtaget en årsopgørelse, så kontakt os.

 

Gaver 2019 og indberetning til skat

Vi har i 2019 modtaget gaver fra personer og menigheder på i alt ca. kr. 865.000,00, og dertil kommer kontingenter og tips- og lottomidler. Alene i december måned fik vi godt 100.000,00 ind ekstra til arbejdet for at udbrede evangeliet til det indiske folk. Tusind tak for enhver gave, både til enkeltpersoner, menigheder og virksomheder.

For alle de givere, vi har cpr.nr. på, er gaverne nu indberettet til skat. Du vil kunne se det på årsopgørelsen til marts.

Læs mere …

Nyhedsbrev December 2019

Formandens hjørne:

Kære medlem og sponsor i Agape Indien Danmark.

Luk. 2, 10-14. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Fred til mennesker med Guds velbehag!

 

Det er snart jul, og vi fejrer at Kristus kom til verden for at frelse enhver der tror på ham. Intet kan blive større, og intet kan blive mere vigtigt at få fortalt andre mennesker. Derfor er det så vigtigt at også det indiske folk får lov til at møde budskabet om ham som er verdens frelser. 

Stor tak til jer alle for jeres deltagelse i arbejdet med udbredelsen af evangeliet i Indien. Det har været et godt år, og inden årets udgang har vi sendt i nærheden af 750000 til Indien til arbejdet i GTSSS.

Læs mere …