Nyhedsbrev januar 2020

 

Årsopgørelser

Der er nu sendt årsopgørelse ud til alle, der har givet en gave til Agape Indien Danmark (AID) i 2019. De er dels sendt på mail, og dels med alm. post. Dem med mail skulle gerne have modtaget en, og dem med alm. post vil modtage en enten sidst i denne uge eller først i næste uge. Skulle du mod al forventning ikke have modtaget en årsopgørelse, så kontakt os.

 

Gaver 2019 og indberetning til skat

Vi har i 2019 modtaget gaver fra personer og menigheder på i alt ca. kr. 865.000,00, og dertil kommer kontingenter og tips- og lottomidler. Alene i december måned fik vi godt 100.000,00 ind ekstra til arbejdet for at udbrede evangeliet til det indiske folk. Tusind tak for enhver gave, både til enkeltpersoner, menigheder og virksomheder.

For alle de givere, vi har cpr.nr. på, er gaverne nu indberettet til skat. Du vil kunne se det på årsopgørelsen til marts.

 

Brug af mail

Vi har observeret, at der er en del af jer, der har en Gmail eller en mail, hvor der er et ret kraftigt spamfilter tilknyttet. Når vi sender noget til jer, kan det derfor ske, at det går i spamfilteret. Prøv engang i mellem at se i spamfilteret, hvis ikke I gør det i forvejen. Det vil være rigtig trist, om I gik glip af nogle informationer angående dette vigtige arbejde.

 

Jacobs besøg i september

Som tidligere nævnt kommer Biskop Jacob til Danmark igen til september. Han vil landsdelsmæssigt være følgende steder i følgende perioder:

 

Bornholm fra og med fredag den 11. september til og med mandag den 14. september.

Sjælland og Fyn fra og med tirsdag den 15. september til og med tirsdag den 22. september.

Jylland fra og med onsdag den 23. september til og med tirsdag den 29. september.

 

Vil I gerne have besøg af Biskop Jacob i jeres menighed, det være sig til et formiddagsmøde, eftermiddagsmøde eller aftenmøde, så sig frem. Vi besøger gerne efter- og højskoler, og vi tager gerne samtaler med personer, der vil støtte arbejdet på den ene eller anden måde.

Vi vil løbende opdatere hjemmesiden med besøget.

 

Indsamling af gave til når vi besøger Indien

Den 20. februar er vi en flok på 10 personer, der rejser til Indien. Vi er 5, der har været der før og 5 nye, der ikke har været der før. Vi skal på turen både være turister og bredt se til alt arbejdet under GTSSS.

I forbindelse med rejsen samler vi ind til vandbrønde til landsbyer i områder, hvor GTSSS arbejder, og vi samler ind til motorcykler til missionærerne, så de kan komme længere omkring. Derfor - har du mod på at lave en indsamling til fordel for disse to ting blandt venner eller i din menighed, eller du personligt vil give et bidrag, så vil vi være rigtig taknemmelige. Hvis folk gerne vil have fradrag efter §8 eller §12, er det en mulighed. Laver du en indsamling, kan du lave en liste over de personer, der giver et bidrag, med navn, adresse, cpr.nr. og beløb, og så overføre beløbet til os på nedenstående konto eller via MobilePay. Folk er også velkommen til selv at overføre pengene. Ønsker man fradrag, skal man ved indbetaling huske at påføre cpr.nr. i meddelelsen.

Der kan overføres penge til følgende bankkonto (Arbejdernes Landsbank):

Reg.nr. 5327

Kontonr. 0000241336

 

Eller

 

MobilePay 49985

 

Tak til alle jer, der på den ene eller anden måde har lyst til at være med her.

 

Hav en god og velsignet dag.

 

Gert Svendsen

Formand

Nyhedsbrev januar 2020

 

Årsopgørelser

Der er nu sendt årsopgørelse ud til alle, der har givet en gave til Agape Indien Danmark (AID) i 2019. De er dels sendt på mail, og dels med alm. post. Dem med mail skulle gerne have modtaget en, og dem med alm. post vil modtage en enten sidst i denne uge eller først i næste uge. Skulle du mod al forventning ikke have modtaget en årsopgørelse, så kontakt os.

 

Gaver 2019 og indberetning til skat

Vi har i 2019 modtaget gaver fra personer og menigheder på i alt ca. kr. 865.000,00, og dertil kommer kontingenter og tips- og lottomidler. Alene i december måned fik vi godt 100.000,00 ind ekstra til arbejdet for at udbrede evangeliet til det indiske folk. Tusind tak for enhver gave, både til enkeltpersoner, menigheder og virksomheder.

For alle de givere, vi har cpr.nr. på, er gaverne nu indberettet til skat. Du vil kunne se det på årsopgørelsen til marts.

Læs mere …

Nyhedsbrev December 2019

Formandens hjørne:

Kære medlem og sponsor i Agape Indien Danmark.

Luk. 2, 10-14. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Fred til mennesker med Guds velbehag!

 

Det er snart jul, og vi fejrer at Kristus kom til verden for at frelse enhver der tror på ham. Intet kan blive større, og intet kan blive mere vigtigt at få fortalt andre mennesker. Derfor er det så vigtigt at også det indiske folk får lov til at møde budskabet om ham som er verdens frelser. 

Stor tak til jer alle for jeres deltagelse i arbejdet med udbredelsen af evangeliet i Indien. Det har været et godt år, og inden årets udgang har vi sendt i nærheden af 750000 til Indien til arbejdet i GTSSS.

Læs mere …

Nyhedsbrev Oktober 2019


Tak fra Biskop Jacob

Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham.
(Jeremias 17,7)
 
Se følgende link https://gtsss.co.in/link/?p=246
 
Gud tak for at jeg er kommet godt tilbage til Indien d. 1. oktober 2019. Min kone Elizabeth og min familie i GTSSS er glade for at få mig hjem igen. En inderlig tak til alle præster, ledere og alle mine kære venner for deres gæstfrihed og venlige omsorg, mens jeg var i Danmark.

Læs mere …