Nyhedsbrev Februar 2020

 

Vi har med kort mellemrum modtaget disse to nyhedsbreve fra Biskop Jacob, omkring arbejde i Indien. Det er på den ene side en orientering om hvor arbejdet er lige nu, men også en bøn om dels at være med i forbøn for nogle brødre og søstre der lider, og dels en bøn om mulig hjælp i et specifikt arbejde nemlig den tekniske skole. Kender du nogen der kunne være interesseret i at hjælpe en række unge mennesker med at få en uddannelse og en ny start på livet, så send gerne denne mail videre.

 

Rejse til Indien

Når du læser dette så, enten er vi på vej til Indien, eller lige ved at tage af sted. Vi rejser 10 personer fra København torsdag den 20. februar over middag og er hjemme igen den 2. marts. Så tak om du vil huske os i forbøn så meget som muligt. Når vi kommer hjem, kommer vi med de sidste nyheder fra arbejdet i GTSSS. Har du brug for at vi kommer ud og fortæller om det er du velkommen til at kontakte Gert Svendsen, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 20581777. Vi kommer gerne både hverdag og søndag.

 Vi har i optakten til denne rejse samlet ind til en gave til GTSSS. Det har været helt fantastisk at være med til. Vi slår indsamlingen fra 2018, som var på kr. 85.000, og runder kr. 100.000 som vi tager med derud. Stor tak til alle jer derude i baglandet som endnu engang er med til at støtte arbejdet blandt de fattigste i Indien. Bliver du mindet om at give en gave, så gå ind på vores hjemmeside på https://www.collectpay.dk/ai/Indiensrejse-2020. Her kan du give gaven direkte via dit dankort. Der er fradrag for alle gaverne i henhold til §8 i skattelovgivningen, og vi indberetter når året er omme. Ønsker du fradrag så husk at opgive dit Cpr.nr.

 

Projekt 1000 sponsorbørn

Vores hjemmeside er nu opgraderet, så du kan via http://agapeindien.dk/index.php/stotte/bornehjemmet-i-hyderabad blive sponsor af et barn fra Indien, og samtidig oprette en Betalingsserviceaftale. Når du er oprettet, sender vi papirer på dit barn til dig.

 

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling foregår lørdag den 25. april 2020 kl. 14,00 på adressen Mågevej 14, 3600 Frederikssund. Kom og hør nyt fra foreningen, og fra arbejdet i Indien. Alle er velkommen. I tilfælde af afstemninger er det kun medlemmer af foreningen der har stemmeret.

  

Hilsen Gert Svendsen

Formand

 

 

Nyt fra Jacob

Vi priser og takker Gud for en vidunderlig jul og nytårsfejring. Før jul var der stort behov for gaver og mad, men jeg fastede og bad sammen med alle børnene om Guds hjælp. Stor tak til Gud, vores Herre Jesus Kristus, som aldrig har undladt at høre sine børns bønner. Alle børn fik det, de skulle have til jul og nytår. Oprigtig tak til Agape Indien og alle de danske sponsorer for jeres oprigtige bønner og støtte. Et hold af bestyrelsesmedlemmer og sponsorer besøger Indien i februar 2020.

Jeg havde forsøgt at sende denne rapport meget tidligere, men min tid og tidsplaner var meget pressede, da jeg var optaget af mange ting, men mit hjerte går altid til de danske støtter og med en oprigtig tak for jeres trofaste bønner og støtte. Vi kunne ikke være i stand til at påtage os et så stort ansvar uden Guds medvirken og mine trofaste danske brødre og søstre. Jeg kan ikke med ord beskrive, hvor taknemmelig jeg er - taknemmelig for alle, der på en eller anden måde støtter dette Guds arbejde i Indien.

Jeg modtog et vidunderligt løfte nytårsdag fra Hebr. 13: 5b, »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.« Dette er et godt ord fra Herren for året 2020, så jeg blev meget opmuntret.

 

Vedhæftes her et kort videoklip og nogle fotos til jeres information. Du er velkommen til at dele dette med dine kristne venner.

 

1) Jul og nytår:

Vi takker Gud for, at alle børn i vores varetægt fik et specielt måltid, slik og gavepakker til jul og også til nytår. På grund af manglende ressourcer var vi ikke i stand til at distribuere nyt tøj før jul, men vi takker Gud for, at vi var i stand til at uddele tøj i 1. og 2. uge i januar 2020. Til uddelingen af nyt tøj på børnehjemmene havde vi inviteret politibetjente og andre regeringsembedsmænd som øjenvidner til uddelingen, da vi er ansvarlige for at forelægge en rapport til regeringen. Mange tak for jeres særlige gave, der blev givet til disse julebehov. Børnene er så glade og har en taknemlighed til Herren for disse gaver.

 

Før jul havde vi inviteret ledere fra 46 spedalskhedskolonier og velsignet dem med gaver til hver koloni. Alle kolonimedlemmer mødtes i deres kolonier og holdt særlige bønner og specielle måltider juledag og nytårsdag. Alle medlemmerne i kolonierne er meget taknemmelige.

 31. december 2019, den sidste dag i året, holdt vi aftenbøn i alle GTSSS-kirker og modtog nytår med taksigelse og tak til Jesus. Den 1. januar havde vi fodvaskning og hellig nadver. I de fleste af vores kirker var der også dåb på denne dag. Samtidig har vi uddelt sarier og specielle måltider til over 1000 enker. Hvilken velsignelse det er at starte et nyt år med at tage sig af forældreløse og enker.

 Vi inviterede også missionærfamilier fra 4 forskellige regioner og velsignede missionærerne med skjorter og deres hustruer med sarier. Vi velsignede også enhver missionærfamilie med en gave, så de havde noget specielt til jul og nytår. Missionærfamilierne er meget taknemmelige for, at vi har anerkendt deres familier med tak til Herren.

 Da Herren lagde en byrde på mit hjerte, fastede og bad jeg fra d. 10. til 20. januar 2020 og lagde alle planer og behov frem for Herren for året 2020. I år var mange af mine medarbejdere også med mig i disse 10 dages faste og bøn. Under fasten var jeg syg med hoste og halsbetændelse, men tak til Gud for, at jeg er kommet mig.

 

2) Vidnesbyrd om den lille dreng Abraham:

Jeg blev meget opmuntret, da jeg hørte et vidunderligt vidnesbyrd fra søster Beulah om Guds helbredelse af hendes søn. Raja og hans kone Beulah blev begge frelst og døbt for 9 år siden. De har en smuk datter på 9 år. Hr. Raja er tømrer. Efter deres datter blev født, håbede de på også at få en søn med tiden. I årenes løb havde Beulah haft flere aborter i 4. til 5. måneds graviditet. De var meget kede af det og forstod ikke, hvorfor Herren tillod det.

 

Jeg bad for og opmuntrede hele tiden dette par gennem årene, eftersom de er medlemmer af vores fællesskab i Khammam kirke. Efter lang tids bøn har Herren svaret og velsignet dem med en søn i februar måned 2018. Da den lille dreng blev født, var de meget glade og med stor taknemmelighed til Herren, men da drengen begyndte at vokse, bemærkede de, at der var noget galt med hans vækst og helbred.

 

De har navngivet denne dreng Abraham. Drengen var næsten 20 måneder, men han gik ikke endnu. Hver gang forældrene bragte denne dreng Abraham til kirken, var de meget triste, fordi deres søn ikke kunne gå. Den 27. oktober 2019, efter søndagsgudstjenesten, bad jeg for begge forældre og også for drengen og bad Jesus om at hjælpe ham med at gå. Før jeg bad, læste jeg et vers fra Markus 16:18, og jeg bad og lagde hænderne på drengen. Jeg følte, at Guds Hellige Ånd arbejdede.

 

Jeg fortsatte min travle tjeneste og fik aldrig rigtig spurgt dem, hvad der skete med drengen efter bønnen. Den 19. januar 2020, efter søndagsgudstjenesten, havde vi tid til vidnesbyrd i vores kirke. Denne kvinde Beulah rejste sig og græd med tak til Herren og fortalte, at deres søn var begyndt at gå lige fra den dag, hvor jeg bad for deres søn. Hun sagde, at den 27. oktober, søndag eftermiddag, da de vendte hjem, begyndte deres søn at gå for første gang. De var så glade og taknemmelige til Herren for, at deres søn nu går efter mere end 20 måneder. Nu er forældrene, deres datter, sønnen og alle familiemedlemmer meget glade og taknemmelige til Herren for, at deres søn Abraham nu går. Dette er kun et af mange vidnesbyrd om, hvordan Gud griber ind i Indien. Pris Gud.

 

3) Årlige konference og bibelskolestudenternes eksamen:

Om nogle få dage fra nu afholder vi vores årlige konference og overrækkelse af eksamensbeviser til vores bibelskolestudenter fra d. 5. til 7. februar 2020. Vores teams arbejder på forskellige opgaver med at organisere store telte, lydanlæg, madarrangementer, belysning osv.… Vi forventer mere end 10.000 mennesker i 3 døgn. Folk kommer fra forskellige dele af landet og opholder sig her i 3 dage og nætter, ligesom på Jesu tid. Vi har 9 lokale prædikanter, der kommer for at dele Guds ord under denne konference. Vi har brug for omkring 6 tons ris i de 3 dage og masser af grøntsager og anden proviant.

 

Behov for cykler og symaskiner:

Den 7. februar, den sidste dag på konferencen, modtager 86 bibelskolestudenter deres eksamensbevis og derefter, den 8. februar, vil vi faste og bede og lægge hænderne på de nye kandidater og sende dem ud på missionsmarken. Som vi altid sender med, har vi brug for 45 cykler og 41 symaskiner til de nye kandidater. I tro har vi allerede lagt en ordre ind på cykler og symaskiner. Bed venligst om behovet for ressourcer til 45 cykler og 41 symaskiner. En cykel koster 70 euro og en symaskine 100 euro.

 

Efter at vi havde bekræftet og annonceret datoerne for vores årlige konference, erklærede den statslige regering de samme datoer til en hinduistisk pilgrimsfest, som skulle finde sted omkring 70 kilometer fra det sted, hvor vi holder vores årlige konference. Vi er meget bekymrede over den offentlige transport, da alle busser er planlagt til pilgrimsfesten. Dette virker som en stor udfordring, men vi beder om Guds forsyning og beskyttelse.

 

4) Ekstra pladser på teknisk skole:

Regeringen har åbnet mulighed for at tekniske skoler kan optage yderligere elever efter behov. Vi har mange studerende, der venter fra sidste år på at komme i gang med uddannelsen som elektriker. Der er stor efterspørgsel, da dette område har flere brancher, som f.eks. kraftværk, kulminer, papiranlæg m.m. Vi har drøftet med embedsmænd om tilføjelse af yderligere 12 grupper inden for elektrikeruddannelsen. Tjenestemændene er positive, hvis vi kan overholde alle de nødvendige kriterier inden for de næste to måneder. Vi ved ikke, om vi får den samme mulighed i fremtiden, derfor prøver vi vores bedste for at se, om vi kan bygge yderligere værksteder til elektrikeruddannelsen til 12 grupper. Det vil give 120 nye optagelser ekstra hvert år på elektrikeruddannelsen.

 

Da tiden er kort, har vi i tro startet konstruktionen af ​​yderligere værksteder og også gennemført alle forhandlinger med virksomheder om værktøj, udstyr, maskiner og møbler.

 

For at udvide med 12 nye grupper inden for elektrikeruddannelsen har vi brug for 4 ekstra klasseværelser og 421 kvm. værksteder placeret separat på den samme grund, som den tekniske skole i Manuguru ligger på. Vi har 4 klasseværelser klar, men vi er nødt til at bygge et ekstra værksted, og vi er nødt til at købe alt, hvad der er nødvendigt for at udfylde det.

 

At bygge værksteder på 421 kvm koster 40644 euro.

At købe værktøj, udstyr, maskiner, møbler og alt det nødvendige koster 44871 euro.

 

5) Kollegiebygning til teknisk skole:

Den 17. juni 2019 åbnede vi ”Grace tekniske skole” for forældreløse drenge, der er vokset op på vores børnehjem for at give dem en uddannelse, så de bliver selvforsørgende. Mange drenge, der afsluttede deres gymnasium på vores børnehjem, begyndte på denne tekniske skole i forskellige fag, efter deres interesse, såsom elektriker, svejser, dieselmekaniker og rørsmed. Da vi åbnede den tekniske skole i juni 2019 havde vi klasselokaler og værksteder, men vi har ikke en bygning, hvor drengene kan bo.

I tro og under bøn er vi begyndt at bygge et kollegie på den samme grund, hvor den tekniske skole ligger. Denne bygning er beregnet til 500 drenge med spisestue, køkken, opbevaringsrum, tilsynskontor, toilet og badeværelser og de studerendes soveværelser. Samlet konstruktionsareal er på 1437,27 kvm, med 3 etager på hver 479,09 kvm. Pris Gud - indtil videre er to etager bygget færdige gennem bidrag fra en kristen familie og andre brødre og søstre. Vi har stadig brug for 58.041 euro for at gennemføre det samlede arbejde (dette inkluderer toiletter og badeværelser, septiktank, vandbeholder m.m). Bed venligst om midler til dette i overensstemmelse med Herrens vilje.

6) Bedeemner:

1) Bed for tre pastorer, der har været ude for ulykker inden for de sidste par måneder. Biskop Yesurathanam brækkede benet, Pastor Aseerwadam brækkede kravebenet og Pastor NirxanRao`s lever og flere organer blev beskadiget på grund af en ulykke. En af vores pastorers søn, ved navn Livingstone, lider også alvorligt af problemer med sin lever.

 

2) Bed for vores forældreløse børn, når de gør sig klar til deres årlige eksamener fra marts.

 

Hilsen med Nehemias 2,18

Da jeg fortalte dem, hvordan Guds hånd havde været god mod mig, og om de ord, kongen havde talt til mig, sagde de: »Vi vil gå i gang med at bygge!« Og så tog de ivrigt fat på den gode sag.

 

Det årlige konvent

Vi takker Gud for, at vores årlige konference gik godt. På trods af alle udfordringer åbnede Herren en mængde døre for os, til stor overraskelse, ved at sende flere mennesker til stævnet, end vi havde forventet. Mere end 10.000 mennesker deltog, over 500 mennesker tog imod Jesus, over 108 mennesker blev døbt og hundreder af levende vidnesbyrd blev delt. 86 studenter fra bibelskolen modtog eksamensbeviser og begyndte derefter på missionsmarken den 8. februar 2020. Vi oplevede et lille stykke af himlen på jorden under konferencen. Det var en stor og vidunderlig årlig begivenhed, men jeg er også ked af at informere dig om, at en gruppe mennesker, der skulle tilbage til deres hjem efter stævnet, kom ud for en ulykke. I ulykken døde en person, en anden person blev erklæret hjernedød og seks mennesker blev alvorligt kvæstet. I de sidste 26 år er sådan noget aldrig sket. Vi er meget kede af denne situation, og beder Herren om tilgivelse, hvis der er nogen synd i GTSSS eller i min familie, som ikke er tilgivet. Bed venligst for disse familier.

 

Teknisk Skole

Mit team og jeg har haft møde med den fælles direktør for de tekniske skoler i hele Indien den 1. februar 2020. De er meget venlige og vil gerne hjælpe os med vores ekstra pladser til elektrikeruddannelsen på vores tekniske skole, hvor vi har et ønske om at få 120 ekstra optagelser hvert år. Deadline for at uploade oplysninger om værktøj og udstyr, med regninger, er imidlertid den 22. februar 2020. Det betyder ikke, at vi er nødt til at gennemføre alt inden denne dato, men i det mindste er vi nødt til at give dem regninger på værktøj og udstyr - vel at mærke betalte regninger. Vi har kontaktet flere virksomheder i Delhi, der leverer værktøj og udstyr til de tekniske skoler. Vi har fundet et godt firma, der leverer god kvalitet og også til en rimelig pris. Færdiggørelsen af værksteder, installering af møbler og andre nødvendige ting kan udføres inden udgangen af ​​marts 2020, men vi skal bevise, at vi har nok penge til at betale for værktøj og udstyr; dokumenteret ved at levere originale regninger. Disse skal uploades til regeringens hjemmeside før den 22. februar 2020. Til dette værktøj og udstyr har vi brug for 26.402 euro for at kunne købe det mest presserende. Vi kan ikke få tingene, før vi har betalt dem.

Bed venligst for dette og overvej venligst at skabe opmærksomhed omkring dette blandt brødre og søstre. Dette er presserende behov for den tekniske skole.

 

Biskop M Jacob,

GTSSS - INDIA.

Nyhedsbrev Februar 2020

 

Vi har med kort mellemrum modtaget disse to nyhedsbreve fra Biskop Jacob, omkring arbejde i Indien. Det er på den ene side en orientering om hvor arbejdet er lige nu, men også en bøn om dels at være med i forbøn for nogle brødre og søstre der lider, og dels en bøn om mulig hjælp i et specifikt arbejde nemlig den tekniske skole. Kender du nogen der kunne være interesseret i at hjælpe en række unge mennesker med at få en uddannelse og en ny start på livet, så send gerne denne mail videre.

 

Rejse til Indien

Når du læser dette så, enten er vi på vej til Indien, eller lige ved at tage af sted. Vi rejser 10 personer fra København torsdag den 20. februar over middag og er hjemme igen den 2. marts. Så tak om du vil huske os i forbøn så meget som muligt. Når vi kommer hjem, kommer vi med de sidste nyheder fra arbejdet i GTSSS. Har du brug for at vi kommer ud og fortæller om det er du velkommen til at kontakte Gert Svendsen, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 20581777. Vi kommer gerne både hverdag og søndag.

Læs mere …

Nyhedsbrev januar 2020

 

Årsopgørelser

Der er nu sendt årsopgørelse ud til alle, der har givet en gave til Agape Indien Danmark (AID) i 2019. De er dels sendt på mail, og dels med alm. post. Dem med mail skulle gerne have modtaget en, og dem med alm. post vil modtage en enten sidst i denne uge eller først i næste uge. Skulle du mod al forventning ikke have modtaget en årsopgørelse, så kontakt os.

 

Gaver 2019 og indberetning til skat

Vi har i 2019 modtaget gaver fra personer og menigheder på i alt ca. kr. 865.000,00, og dertil kommer kontingenter og tips- og lottomidler. Alene i december måned fik vi godt 100.000,00 ind ekstra til arbejdet for at udbrede evangeliet til det indiske folk. Tusind tak for enhver gave, både til enkeltpersoner, menigheder og virksomheder.

For alle de givere, vi har cpr.nr. på, er gaverne nu indberettet til skat. Du vil kunne se det på årsopgørelsen til marts.

Læs mere …

Nyhedsbrev December 2019

Formandens hjørne:

Kære medlem og sponsor i Agape Indien Danmark.

Luk. 2, 10-14. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Fred til mennesker med Guds velbehag!

 

Det er snart jul, og vi fejrer at Kristus kom til verden for at frelse enhver der tror på ham. Intet kan blive større, og intet kan blive mere vigtigt at få fortalt andre mennesker. Derfor er det så vigtigt at også det indiske folk får lov til at møde budskabet om ham som er verdens frelser. 

Stor tak til jer alle for jeres deltagelse i arbejdet med udbredelsen af evangeliet i Indien. Det har været et godt år, og inden årets udgang har vi sendt i nærheden af 750000 til Indien til arbejdet i GTSSS.

Læs mere …