Agape Indien Danmark´s børnehjem i Hyderabad


Der er omkring 42 millioner mennesker, der bor i slumkvarterer i Indien, hvilket er det største antal i hele Asien. I disse slumkvarterer dør der et barn for hvert 15.sekund. Dvs. at der dør 2 millioner børn, hvert år, i slumkvartererne alene.

I juli 2012 besøgte Biskop Jacob forskellige slumkvarterer i Indien, og han fastede og bad i mange dage, da Herren lagde en stor byrde på hans hjerte om at hjælpe og oprejse morgendagens ledere blandt disse slumbørn. Siden da har Jacob delt denne vision og opfordrer alle til at bede for dette projekt.

Biskop Jacob: "Ethvert lands fremtid ligger i hænderne på dem, som er børn i dag, eftersom det er dem, der bliver morgendagens ledere. Vores bøn og vores mål er at forberede fremtidens ledere for landet, så de kan løfte deres samfund væk fra fattigdom og bringe udvikling til deres eget folk."

Grace Children Home:
GTSSS startede Grace Children Home i Hyderabad i 2014.
Biskop Jacob: "Ved Guds nåde og hjælp fra kristne brødre og søstre, har projektet udviklet sig fra, at vi havde beskedne 60 børn, da vi startede, til at vi i dag har omkring 1200 børn, som bor på børnehjemmet i Hyderabad." 

Midler:
Biskop Jacob: "Vi er glade for at se, at deres ansigter er fyldt af glæde og fulde af håb. Vi har omsorg for dem døgnet rundt, som om det var vores egne børn. Vi tager os af alle deres behov, i form af nærende mad, rent vand, tøj, uniformer, deres egen seng at sove i, skolegang og uddannelse. Desuden lærer de Jesu kærlighed at kende. Det er dog et stort ansvar, vi her har fået, og der er ingen finansiel støtte fra regeringen til dette hjem. Det drives udelukkende vha. bidrag fra generøse mennesker."


Månedlig budget:
Grace Children Home har brug for € 36.000 (ca. kr. 270.000) pr. måned til alle driftsomkostninger.

Prisen for at støtte et barn på børnehjem er 250,- pr. måned

Agape Indien Danmark:
Efter aftale med Biskop Jacob og GTSSS har Agape Indien Danmark ”adopteret” børnehjemmet i Hyderabad, således at alle fremtidige sponsorater af børn udelukkende kommer fra børnehjemmet Grace Children Home i Hyderabad.
Det er desuden muligt at give enkeltstående gaver til børnehjemmet, dvs. gaver, som ikke er mærket et enkelt barn.

Det er Agape Indien Danmark´s håb og vision at finde sponsorer i Danmark til alle 1200 børn på Grace Children Home i Hyderabad.

Bliv sponsor for et barn her