Hvad kan du hjælpe med?

Støtte til et barn

Ønsker du at yde støtte til et forældreløst/fattigt barn på et af GTSSS’ børnehjem i Indien, så kan du med et månedligt beløb på 250 kroner være med til at dække barnets mad-, tøj-, bolig-, skole- og lægeudgifter.
Et månedligt beløb på ca. 280 kroner vil dække udgifter til mad, tøj, bolig, skole, medicin og lægehjælp for et handicappet barn.

Støtte til en indfødt missionær

Ønsker du at støtte et indfødt missionærpar, kan du med ca. 500 kroner om måneden være med til at dække parrets nødvendige månedlige udgifter.
Du kan også f.eks. vælge at skænke en cykel (ca. 500 kroner) eller en motorcykel (ca. 6.750 kroner) til missionæren.
 
Støtte til andre formål

Du er velkommen til at yde støtte til GTSSS’ arbejde til andre formål end ovennævnte med enten et månedligt eller et engangsbeløb; også uden at du behøver at definere formålet eksakt. Hvis du ønsker at definere formålet, giver vi her et par eksempler, hvad du kan yde støtte til:
En Jesus-vandbrønd til en landsby (ca. 6.750 kroner)
Køb af 10 geder til en fattig familie for (ca. 3.700 kroner)
Månedlig støtte til en bibelskoleelev (ca. 340 kroner per måned) i et år
Gratis lægehjælp til 300-400 mennesker i en hel landsby (endagsarrangement med frivillige læger og sygeplejersker; (ca. 5.200 kroner)
En lerhytte til en fattig familie (ca. 1.500 kroner)
Kirkebygning, hus med to værelser til pastors familie og vandbrønd (ca. 81.000 kroner)
Drift af ambulance/mobil klink med én læge og to sygeplejersker ombord for ca. 11.900 kroner
Støtte til hjemmet for ældre: alle beløb er velkomne. Totale omkostninger for driften af hjemmet er ca. 6.000 kroner i måneden; mad alene per måned ca. 3.750 kroner
Støtte til spedalske: Alle beløb er velkomne. Pengene går til at yde hjælp i form af ris/mad, tøj og medicin.
 

For yderligere information kontakt:

Formand: Svend Meldgaard, Digevej 18 Kulhuse, 3630 Jægerspris
Tlf. 47312769, Mobil: 51307261, email: svend.meldgaard@mail.tele.dk

eller

Kasserer og sekretær: Gert Svendsen, Rolf Krakesvej 14, 3600 Frederikssund.
Mobil: 20581777, email: gert@gert-svendsen.dk


Og husk på, at det ikke er bidragets størrelse, som er afgørende. Vi er taknemmelige til dig og Gud for alle bidrag, uanset beløbets størrelse!
 
AGAPE INDIEN
Reg. nr. 5327
Kontonr. 0241336
 
Hvis du vil i kontakt med os, kan du udfylde denne formular.