Årsberetning for maj 2018 til april 2019. Agape Indien Danmark’s generalforsamling 6. april 2019 

Det har været et, af Gud, helt fantastisk velsignet år for Agape Indien Danmark (AID) på flere områder.

Jacobs besøg i Danmark:

Det største har klart været Jacobs besøg i Danmark i september måned, som på flere måder medførte en fornyet interesse og styrke af arbejdet i AID, både internt i bestyrelsen og udadtil i de mange menigheder og skoler vi besøgte.

I alt blev det til 20 møder, 3 skoler, en ambassadørdag i Frederikssund, og så 16 møder rundt om i Danmark med mange mennesker både nogle der aldrig havde hørt om Jacob før, og mange der gerne ville besøge ham igen. 

Vi fik omkring 200 nye medlemmer, så vi i dag er 525 medlemmer.

Vi fik omkring 60 nye sponsorer, så vi nu har 128 børn der er sponsoreret, 27 pastorer der er sponsoreret og 7 sygeplejersker der sponsoreret, i alt 162 enheder. Vores vision om at få op til 1000 sponsorer i Danmark, fik en god begyndelse.

Vi samlede omkring 500000 ind, som vi kunne sende til Indien, heriblandt til 2 kirker. Alt i alt har vi sendt i alt ca. 1,13 mio. til Indien i år.

Jacob kommer til Danmark igen i en uge, fra den 21. til den 29. september i år. Er der nogle der gerne vil have besøg så sig endelig til.

Han kommer til Sverige ultimo april, og vi vil lave en tur derover, så hvis nogle vil med, så give lige tegn. (nærmere på generalforsamlingen)

Bestyrelsen:

Vi fik ved sidste generalforsamling fyldt bestyrelsen op, så vi nu er 8 personer, og vi har et godt og velsignet samarbejde på tværs af kirkeskel.

Vi har haft 4 bestyrelsesmøder, hvoraf 1 har været med en overnatning. Normalt holdes bestyrelsesmøderne her i Frederikssund, men en gang om året, den med en overnatning, går vi på omgang mellem landsdelene Jylland, Sjælland og Bornholm. I år var vi i Jylland, og vi havde et dejligt møde, hvor vi fredag aften havde en lang snak omkring at få budskabet, omkring de 1000 børn, ud alle steder i det kristne land.

Jeg vil gerne her sige en stor tak til min medbestyrelseskollegaer for et godt, konstruktivt og på alle områder velsignet samarbejde.

Vi har lavet en god arbejdsfordeling, så det hele ikke hænger på en enkelt person, men vi har fået fordelt en lang række opgaver, og vi er nu ved at få oplært folk i det forskellige. Lige nu er det måske at skyde gråspurve med kanoner, men såfremt vi får 1000 sponsorer, så bliver arbejdspresset langt større.

Rejse til Indien:

Rejsen til Indien i år, blev desværre ikke til noget, men allerede nu ser det ud til at vi kommer afsted til februar næste år. Lige nu er der 5 sikre på listen, og jeg ved der er flere der er på vej.

Vision 1000 sponsorbørn til Danmark fra børnehjemmet i Hyderabad:

Som tidligere skrevet i vores nyhedsbrev, så har vi nu fået lovning på at alle nye børn fra GTSSS kommer fra børnehjemmet i Hyderabad. Det giver både nogle gode fordele når vi besøger Indien, og det giver nogle gode fordele når børnehjemmet har brug for ekstra indsamlinger. Vi har også fået et totalbudget for børnehjemmet, så vi nu kan gå ud og forsøge at få nogle der ikke vi være sponsorer til børn til evt. at give et beløb til børnehjemmet.

Der er nu lavet en plan for markedsføring af visionen, og vi er på vej ud i kirker, på bibelcampings, i menigheder m.m., og er der nogle af jer der ønsker at få besøg, så sig endelig til.

Vores hjemmeside er på vej med lidt nyt, og der er nu to der kan arbejde med hjemmesiden, så det hele heller ikke her hænger på en frivillig.

Vi er i gang med at skabet et ambassadørnetværk, af personer der har været i Indien, og som kunne tænke sig at gøre en indsats for at udbrede budskabet om GTSSS og AID.

Vi laver nu en ny brochure, der kun omhandler børnehjemmet i Hyderabad, og vi får lavet nogle Rool Up’s til at have med når vi går ud og fortæller om arbejdet.

Der er lavet en ny Powerpoint, og vi er i gang med at få sat dansk tekst på de videoer der ligger på nettet.

Vores nyhedsbreve har vi lagt en plan for, og vi vil gerne kunne fortælle både om arbejdet i Indien, og arbejdet i AID.

Alt hvad vi gør lige nu af disse tiltag, skal arbejde hen imod, at vi om 3 år har ca. 1000 sponsorer.

Afslutning:

Med det vil jeg gerne sige tak til alle sponsorer, medlemmer og alle gavegivere for året der er gået. Det har glædet os i bestyrelsen rigtig meget at se den store opbakning der har været til arbejdet.

På bestyrelsens vegne

Gert Svendsen

Formand.