Børnehjemmet i Hyderabad

AGAPE INDIEN DANMARK´S BØRNEHJEM I HYDERABAD


Indien er det land i Asien der har det største antal personer der bor i slumkvarterer, nemlig 42 mio. I disse slumkvarterer dør der et barn for hvert 15.sekund. Dvs. at der dør 2 millioner børn, hvert år, i slumkvartererne alene.


I juli 2012 besøgte Biskop Jacob forskellige slumkvarterer i Indien, og han fastede og bad i mange dage, da Herren lagde en stor byrde på hans hjerte om at hjælpe og oprejse morgendagens ledere blandt disse slumbørn. Siden da har Jacob delt denne vision og opfordrer alle til at bede for dette projekt.


Biskop Jacob:
“Ethvert lands fremtid ligger i hænderne på dem, som er børn i dag, eftersom det er dem, der bliver morgendagens ledere. Vores bøn og vores mål er at forberede fremtidens ledere for landet, så de kan løfte deres samfund væk fra fattigdom og bringe udvikling til deres eget folk.”


Grace Children Home:
GSS startede Grace Children Home i Hyderabad i 2014.
Biskop Jacob: “Ved Guds nåde og hjælp fra kristne brødre og søstre, har projektet udviklet sig fra, at vi havde beskedne 60 børn, da vi startede, til at vi i dag har omkring 1200 børn, som bor på børnehjemmet i Hyderabad.”


Midler:
Biskop Jacob: “Vi er glade for at se, at deres ansigter er fyldt af glæde og fulde af håb. Vi har omsorg for dem døgnet rundt, som om det var vores egne børn. Vi tager os af alle deres behov, i form af nærende mad, rent vand, tøj, uniformer, deres egen seng at sove i, skolegang og uddannelse. Desuden lærer de Jesu kærlighed at kende. Det er dog et stort ansvar, vi her har fået, og der er ingen finansiel støtte fra regeringen til dette hjem. Det drives udelukkende vha. bidrag fra generøse mennesker.”

Sponsorater til Grace Children Home

Efter aftale med Biskop Jacob og GSS har Agape Indien Danmark ”adopteret” børnehjemmet i Hyderabad, således at alle fremtidige sponsorater til børn udelukkende går til børnehjemmet Grace Children Home i Hyderabad.

Det er Agape Indien Danmark´s håb og vision at finde sponsorer i Danmark til alle omkostninger på Grace Children Home i Hyderabad.

For at drive Grace Children Home med forplejning, undervisning, ophold, tøj m.m., er der brug for € 21.000 (ca. kr. 157.500) pr. måned.

Det koster 250 kr. pr. Måned at give et barn mad, tøj, husly, undervisning m.m, men du må give hvad du tænker du bliver mindet om. 

Tak for hjælpen til at være med til at give håb og fremtid til nogle af de børn der er værst stillede. 

Støt et barn med en skolepakke for kr. 350 / elev:

Giv en julegave til et barn. Klik her…..