Videregående uddannelser

En ny generation af personer (ledere) i Indien

Sygeplejeskolen

I 2005 fik Jacob vision ”Projekt ny vision” der gik på at bygge et stort børnehjem, med dertil hørende missionsskole og en sygeplejeskole til forældreløbe piger der havde gået på børnehjemmet.

I dag ligger der et kæmpe område på ca. 115.000 m2 der rummer ovenstående sammen med en grundskole og en highskole.

GSS’s sygeplejeskole tilbyder i dag uddannelse til sygeplejerske på en 3 årig og 5 årig uddannelse.

Der optages hvert år xxx antal studerende, og det er først og fremmest de piger der har mod og evner fra børnehjemmene der får tilbuddet.

Sygeplejeskolen uddanner også et antal laboranter, som kan være både drenge og piger. Når GSS’s sidste skud på stammen står færdig ultimo 2022, et hospital, så har pigerne her alle muligheder for at få den nødvendige praktik der skal til for at kunne klare sig på det alm. arbejdsmarked i Indien.

Støt en sygeplejeske i 3 eller 5 år:

Teknisk Skole

Efter at pigerne fik deres videreuddannelse manglede der noget til drengene, og den 17. juni 2019 åbnede den tekniske skole så med elever på 4 linjer.


*Dieselmekanik

*Rørsmed

*Svejser

*Elektriker

Den tekniske skole er et længe ventet tilbud til drengene fra børnehjemmene om at få en uddannelse der gør dem i stand til at kunne brødføde sig selv og deres familier.

Skolen tilbyder hvert år 60 nye elever på hver linje på en 2-årig uddannelse, således at der starter 30 nye elever på hver linje hvert år.

Udvidelsen af elektrikerområdet.

I løbet af efteråret 2019, viste området stor mangel på elektrikere, grundet mange store virksomheder der arbejder med yderligere 2 gang 60 elever.

Da vi var på besøg i Indien, var vi også ude for at se den tekniske skole. Dejligt at møde et hold unge mennesker, som var i gang med at uddanne sig til elektrikere og med at skabe en fremtid for dem selv og deres familier.

Støt en elev på teknisk skole i 2 år: