Støtte

Du kan støtte ved at bruge nedenstående bankoplysninger.

Arbejdernes Landsbank

Reg.nr.: 5327

Kontonr.: 0000241336

Fradragsret efter §8 og §12
Foreningen Agape Indien Danmark er godkendt af Skat til at give fradrag efter skattelovens §8 og §12, hvilket indebærer at såfremt vi har dit cpr. nr. vil din gave automatisk blive indberettet til Skat.

Gavebreve
Vi tegner også gavebreve, både som et fast beløb givet hvert år, og som større engangsbeløb med en efterfølgende skattemæssig opdeling i 10 år.

Testamente
Ved godkendelsen af §8 og §12 fradragsmuligheden fik vi også muligheden for, at Skifteretten, i forbindelse med testamenter, kan fritage os fra afgift efter Boafgiftslovens §3 styk 1, litra g. Ønsker du at oprette et testamente til fordel for Agape Indien Danmark, så er der en mulighed. Vi er gerne behjælpelig med papirgangen.